Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

Administrativt kontaktutvalg skal sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, administrativt kontaktutvalg består av representanter fra administrativt nivå i Senja kommunene. Representanter fra Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune inviteres inn i utvalget ved behov.