Kvilende hundespann Foto: Heidi M GablerHøstbilde Anjavatn Foto: Torbjørn BerglundKjøring med rein Foto: Heid M GablerSommerboplass v Ceivccas Foto: Knut M NergårdIsfiskere Foto: Heidi M GablerStorfurufall Foto: Torbjørn Berglund Reinrose Foto: Knut M Nergård/Images/Øvre_Dividal/Nr.3 Bjørn v. har kommet opp skrenten. besk.  Store-Rostad.Foto  Jon Lambela, Statskog SF 29.04.2010.jpg

Øvre Dividal nasjonalpark

Her finner du offentlig informasjon om Øvre Dividal nasjonalpark, og Dividalen landskapsvernområde.

Verneområdene ligger i Målselv kommune, og blir forvaltet av verneområdestyre som ble konstituert den 24. januar 2014.


Nyheter

Åpen dag

Lapprose, Foto Knut M nergård

Velkommen til åpen dag på Skaktermoen i Dividalen 11 juni 2017

(Publisert:07.06.2017)

Årsmelding for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde

Bjørn på vårsnøen

Styret har utarbeidet rapport for 2015. Den kan du lese her

(Publisert:13.04.2016)

Velkommen til åpen dag, 5 juni 2016

Styret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde inviterer også i år til tur i Landskapsvernområdet. Oppmøte på Skakaktermoen i Dividalen.

(Publisert:02.06.2015 Sist endret:31.05.2016)

Arbeidet med forvaltningsplan fortsetter

Arbeidet med forvaltningsplan ble påbegynt i 2009. Det ble gjennomført 9 møter med lag og foreninger som tradisjonelt hadde brukt verneområdene mye. Etter at grunnlagsarbeidet med innhenting av beskrivelser av hvordan områdene ble brukt var gjennomført, stoppet arbeidet opp. I styremøte 21.03.14 besluttet styret, at arbeidet skulle videreføres.

(Publisert:04.11.2014)

Styremøte protokoll fra styremøte 21.10.14 er publisert

Styremøtepapirer finner du under fanen styremøter. Neste styremøte er planlagt 17.12.14

(Publisert:04.11.2014)

Nye klopper til Dividalshyttene

Nye klopper på turen inn til Dividalshyttene

Klopper skiftet ut på deler av stien til Dividalshyttene. Kloppene ble levert fra en lokal produsent, og jobben ble gjort av mannskaper fra fjelltjenesten i Statskog.

(Publisert:04.11.2014)