Bakkanåsi Foto: Anbjørg NornesPadling på Nærøyfjorden Foto: Anbjørg NornesStalheimskleiva Foto: Anbjørg NornesStien frå Salthella til Dyrdal Foto: Anbjørg NornesTufto i Nærøyfjorden Foto: Anbjørg NornesUrvalmue i Bleia Foto: Anbjørg Nornes

Verneområde i Nærøyfjorden

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Kulturminne i verneområde

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har laga ein rettleiar for forvaltning av kulturminne i verneområde. Rettleiaren har som mål å gje betre avklaring på kva ansvar ulike forvaltningsmyndigheiter har for å ivareta kulturminne i verneområde. Kulturminnerettleiar

(Publisert:07.10.2015)

10 år med verdsarven Vestnorsk fjordlandskap

I år er det 10 år sidan Vestnorsk fjordlandskap fekk verdsarvstaus. 20. august inviterer Nærøyfjorden verdsarvpark til markering av 10 år med verdsarvstatus. Markeringa skal vera i Undredal. Plakat med informasjon om jubileumsmarkeing i Undredal

(Publisert:18.08.2015 Sist endret:07.10.2015)

Elektronisk søknadskjema for motorferdsel

Søknad om motorferdsel i Nærøyfjorden landskapsvernområde kan no sendast elektronisk. Ved at du fyller ut skjema, vil forvaltninga få dei opplysningane som trengs for å behandla søknaden. Det vil gje raskare behandling av saka. Elektronisk søknadskjema motorferdsel

(Publisert:13.07.2015 Sist endret:07.10.2015)

FoU-strategi for Vestnorks Fjordlandskap

Stiftinga for Nærøyfjorden verdsarvpark og Stiftiga Geirangerfjorden verdsarv har vedtekte FoU-strategien for Vestnorsk Fjordlandskap for 2015 - 2020. Hovudmålsetjinga er: Vestnorsk fjordlandskap - eit laboratorium for berekraftig utvikling. Vestnorsk fjordlandkspa skal med dette vera ein stad for læring, kunnskapsutvikling og for å prøve ut nye berekraftige løysingar.

(Publisert:09.07.2015 Sist endret:07.10.2015)
Vis nyhetsarkiv