Hovudbilete

Nærøyfjorden verneområde

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk her



Nyhende

Møte i verneområdestyret 12.11.14

Salthella i Nærøyfjorden

Nærøyfjorden verneområdestyre har møte på Vossestølen Hotell på Oppheim. Sakspapir er lagt ut på heimesida.

(Publisert:29.10.2014)

Skjøtselsplan for Dyrdal er godkjent

Dyrdal i Nærøyfjorden

Planen for skjøtsel og tilrettelegging i Dyrdal i Nærøyfjorden er godkjend etter at eit framlegg har vore ute på høyring. Planen omhandlar skjøtsel og tilretteleggingstiltak i Dyrdal.

(Publisert:29.10.2014)

Tilskot i 2015 til kulturminne på verdsarvlista

Bakka i Nærøyfjorden. Foto Arlen Bidne, SFF

Eigarar av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden kan søkje om tilskot frå Statsbudsjettet kap 1429 post 79 til sikring, istandsetjing og andre naudsynte tiltak på kulturminner innanfor verdsarvområdet. Søknadsfrist for tilskot i 2015 er 1. desember 2014.  

(Publisert:23.10.2014 Sist endret:29.10.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 24. mars

På møte i verneområdestyret vart tiltaksmidlane for 2014 fordelt. Styret hadde fått tildelt kr. 600 000 i tiltaksmidlar til fordeling på tiltak som styret hadde sett opp i tiltaksplanen. I møteprotokollen ligg vedtaka for alle sakene som vart lagt fram.

(Publisert:04.04.2014 Sist endret:29.10.2014)
Vis nyhetsarkiv