Hovudbilete

Nærøyfjorden verneområde

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Tilskot i 2015 til kulturminne på verdsarvlista

Bakka i Nærøyfjorden. Foto Arlen Bidne, SFF

Eigarar av kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden kan søkje om tilskot frå Statsbudsjettet kap 1429 post 79 til sikring, istandsetjing og andre naudsynte tiltak på kulturminner innanfor verdsarvområdet. Søknadsfrist for tilskot i 2015 er 1. desember 2014.  

(Publisert:23.10.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 24. mars

På møte i verneområdestyret vart tiltaksmidlane for 2014 fordelt. Styret hadde fått tildelt kr. 600 000 i tiltaksmidlar til fordeling på tiltak som styret hadde sett opp i tiltaksplanen. I møteprotokollen ligg vedtaka for alle sakene som vart lagt fram.

(Publisert:04.04.2014 Sist endret:23.10.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 7. februar

Møteprotokoll viser vedtak frå møta. Styret gav blant anna dispensasjon til kjentmannsturar i verneormådet, og løyve til å nytta helikopter i Nærøydalen ein dag under Ekstremsportveko.

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:13.03.2014)

Abonnemang prøve

Vi driver med å gjere våre nyhende meir tilgjengelige med å gi muligheita om å abonner på dei. Med å abonner på nyhendene betyr at dykkar kan få sakspapira med ein gong dei er lagt ut på denne sida. Me gir beskjed når denne funksjonen har begynt å fungere. x

(Publisert:16.01.2014 Sist endret:13.03.2014)
Vis nyhetsarkiv