Hovudbilete

Nærøyfjorden verneområde

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Møte i verneområdestyret 12.11.14

Salthella i Nærøyfjorden

Nærøyfjorden verneområdestyre har møte på Vossestølen Hotell på Oppheim. Sakspapir er lagt ut på heimesida.

(Publisert:29.10.2014 Sist endret:22.12.2014)

Skjøtselsplan for Dyrdal er godkjent

Dyrdal i Nærøyfjorden

Planen for skjøtsel og tilrettelegging i Dyrdal i Nærøyfjorden er godkjend etter at eit framlegg har vore ute på høyring. Planen omhandlar skjøtsel og tilretteleggingstiltak i Dyrdal.

(Publisert:29.10.2014 Sist endret:22.12.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 24. mars

På møte i verneområdestyret vart tiltaksmidlane for 2014 fordelt. Styret hadde fått tildelt kr. 600 000 i tiltaksmidlar til fordeling på tiltak som styret hadde sett opp i tiltaksplanen. I møteprotokollen ligg vedtaka for alle sakene som vart lagt fram.

(Publisert:04.04.2014 Sist endret:22.12.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 7. februar

Møteprotokoll viser vedtak frå møta. Styret gav blant anna dispensasjon til kjentmannsturar i verneormådet, og løyve til å nytta helikopter i Nærøydalen ein dag under Ekstremsportveko.

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:13.03.2014)
Vis nyhetsarkiv