Hovudbilete

Nærøyfjorden verneområde

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 24. mars

På møte i verneområdestyret vart tiltaksmidlane for 2014 fordelt. Styret hadde fått tildelt kr. 600 000 i tiltaksmidlar til fordeling på tiltak som styret hadde sett opp i tiltaksplanen. I møteprotokollen ligg vedtaka for alle sakene som vart lagt fram.

(Publisert:04.04.2014 Sist endret:08.09.2014)

Nærøyfjorden verneområdestyre hadde møte 7. februar

Møteprotokoll viser vedtak frå møta. Styret gav blant anna dispensasjon til kjentmannsturar i verneormådet, og løyve til å nytta helikopter i Nærøydalen ein dag under Ekstremsportveko.

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:13.03.2014)

Abonnemang prøve

Vi driver med å gjere våre nyhende meir tilgjengelige med å gi muligheita om å abonner på dei. Med å abonner på nyhendene betyr at dykkar kan få sakspapira med ein gong dei er lagt ut på denne sida. Me gir beskjed når denne funksjonen har begynt å fungere. x

(Publisert:16.01.2014 Sist endret:13.03.2014)

Ny leiar og nestleiar i Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap

Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap valde ny leiar og nestleiar på møte 13.11.2013. Ny leiar er ordførar i Stranda kommune Jan Ove Tryggestad. Nestleiar er ordførar i Voss kommune Hans Erik Ringkjøb.  

(Publisert:18.11.2013 Sist endret:13.03.2014)
Vis nyhetsarkiv