Meny
Lukk

Nyttige lenker

Her finn du lenker til andre nettsider som er relevante i arbeidet med verneområdeforvaltning.

Dersom du er på besøk i Nærøyfjordområdet, og ser etter informasjon om opplevingar, aktivitetar og overnatting, tilrår vi å besøke nettsida www.vestnorskfjordlandskap.com.

Nettside for Vestnorsk fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden
External link icon
Miljøvedtaksregisteret - her kan du søke opp enkeltvedtak gjort av verneområdestyret
External link icon
Noregs nasjonalparkar
External link icon
Miljødirektoratet
External link icon
Fylkesatlas - kart frå Statsforvaltaren i Vestland
External link icon
Naturbase - kart med naturinformasjon
External link icon
Artsdatabanken - kunnskapsbank for naturmangfald
External link icon