/Images/Midtre_Nordland/Lahko np/Sandvatnet_Lahko__Foto__Tore_Veisetaune_Statskog_Fjelltjenesten.JPGFjellrev på Saltfjellet   Foto: Kristian Sivertsen Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen Foto: Hanne Etnestad Foto: Ole Petter RundhaugLemen  Foto: Ole Petter Rundhaug Bredek - Slåttemarklandskap i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Foto: Ole Petter RundhaugStorlom  Foto: Gunnar RofstadNord Saulo og Balek Foto: Hanne Etnestad Foto: Hanne Etnestad

Midtre Nordland nasjonalparkstyre


Nyheter

Referat møte rådgivende utvalg desember 2019

11.desember 2019 hadde rådgivende utvalg sitt årlige møte med nasjonalparkstyre. Referatet er nå lagt ut under Rådgivende utvalg og i lenke under denne nyhetssaken. 

(Publisert:22.01.2020)

Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan Láhko nasjonalpark og invitasjon til informasjonsmøte

Elv i karstlandskapet 2

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med ferdigstilling av forvaltningsplan for Lahko nasjonalpark.  I forbindelse med dette inviterer vi til åpent informasjonsmøte 29.oktober kl. 18.00 i kommunestyresalen til Gildeskål kommune.  Til dette møtet inviteres referansegruppen spesielt, men møtet er åpent for alle  som vil vite mer om eller gi innspill til det videre ...

(Publisert:18.10.2019 Sist endret:22.10.2019)

Besøksstrategien for Sjunkhatten er nå ute på høring!

Besøksstrategien til Sjunkhatten nasjonalpark har vært inne til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. Sekretariatet for Midtre Nordland nasjonalparkstyre har gjort nødvendige endringer i dokumentet.  Forslag til besøksstrategi legges herved ut til høring frem til 24. november 2019. Som følge av de åpne høringsmøtene 2. og 3. desember utvides høringsfristen til 3. desember 2019 ...

(Publisert:18.10.2019 Sist endret:26.11.2019)

Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark. Berørte kommuner vil være Fauske og Saltdal. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil være ansvarlig for arbeidet.  

(Publisert:12.08.2019 Sist endret:13.08.2019)

Enkel besøksstrategi Junkerdalsura

Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat ligger nå ute på høring. Høringsfrist er 1. september. Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet ...

(Publisert:14.06.2019 Sist endret:17.07.2019)

Besøksstrategi for Rago nasjonalpark

  Forslag til Besøksstrategi for Rago nasjonalpark har nå vært ute på høring til berørte parter og andre som kan ha interesser i området.

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:17.07.2019)

Er du vår nye nasjonalparkforvalter?

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.   Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland ...

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:17.07.2019)

Helikoptertransport av gran fra Junkerdalsura naturreservat

Nå er arbeidet med nedflyging av gran med helikopter fra Junkerdalsura naturreservat ferdig. Arbeidet ble effektivt utført, men på grunn av noe vind ble arbeidet noe forsinket. Nå er P-plassen langs veien inn til Junkerdalsura åpen igjen, og besøkende kan ferdes trygt over hengebrua på Storjord og langs veien og stien opp til Storjordfjell.

(Publisert:22.08.2018 Sist endret:17.07.2019)

Frakter ut gran fra Junkerdalsura naturreservat med helikopter

  Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

(Publisert:07.08.2018 Sist endret:17.07.2019)

Brukerundersøkelser

Nå har resultatene fra brukerundersøkelsene kommet! Dere finner de i fanen "publikasjoner og rapporter". Eller i lenken under.

(Publisert:16.05.2018 Sist endret:17.07.2019)
Vis nyhetsarkiv