/Images/Midtre_Nordland/Lahko np/Sandvatnet_Lahko__Foto__Tore_Veisetaune_Statskog_Fjelltjenesten.JPGFjellrev på Saltfjellet   Foto: Kristian Sivertsen Kvitbergvatnet med Kvitberget i bakgrunnen Foto: Hanne Etnestad Foto: Ole Petter RundhaugLemen  Foto: Ole Petter Rundhaug Bredek - Slåttemarklandskap i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Foto: Ole Petter RundhaugStorlom  Foto: Gunnar RofstadNord Saulo og Balek Foto: Hanne Etnestad Foto: Hanne Etnestad

Midtre Nordland nasjonalparkstyre


Nyheter

Melding om oppstart av arbeidet med revidering av forvaltningsplan og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med revidering av forvaltningsplanen og ny besøksstrategi for Junkerdal nasjonalpark. Berørte kommuner vil være Fauske og Saltdal. Midtre Nordland nasjonalparkstyre vil være ansvarlig for arbeidet.  

(Publisert:12.08.2019 Sist endret:13.08.2019)

Enkel besøksstrategi Junkerdalsura

Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat ligger nå ute på høring. Høringsfrist er 1. september. Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet ...

(Publisert:14.06.2019 Sist endret:17.07.2019)

Besøksstrategi for Rago nasjonalpark

  Forslag til Besøksstrategi for Rago nasjonalpark har nå vært ute på høring til berørte parter og andre som kan ha interesser i området.

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:17.07.2019)

Er du vår nye nasjonalparkforvalter?

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Saltfjellet-Svartisen, Láhko, Junkerdal, Sjunkhatten og Rago nasjonalparker, i tillegg til to landskapsvernområder og sju naturreservat. Disse representerer hele spekteret av Nordlands flotte natur og villmark.   Fylkesmannen er arbeidsgiver for nasjonalparkforvalterne og disse er sekretariat for Midtre Nordland ...

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:17.07.2019)

Helikoptertransport av gran fra Junkerdalsura naturreservat

Nå er arbeidet med nedflyging av gran med helikopter fra Junkerdalsura naturreservat ferdig. Arbeidet ble effektivt utført, men på grunn av noe vind ble arbeidet noe forsinket. Nå er P-plassen langs veien inn til Junkerdalsura åpen igjen, og besøkende kan ferdes trygt over hengebrua på Storjord og langs veien og stien opp til Storjordfjell.

(Publisert:22.08.2018 Sist endret:17.07.2019)

Frakter ut gran fra Junkerdalsura naturreservat med helikopter

  Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

(Publisert:07.08.2018 Sist endret:17.07.2019)

Brukerundersøkelser

Nå har resultatene fra brukerundersøkelsene kommet! Dere finner de i fanen "publikasjoner og rapporter". Eller i lenken under.

(Publisert:16.05.2018 Sist endret:17.07.2019)

Nasjonalparkkonferansen Velkommen Inn #2017

Velkommen inn! #2017 byr på kompetanse, inspirasjon og erfaringsutveksling. Sammen skal vi utforske og utfordre begrepet guiding som er hovedtema for årets konferanse.

(Publisert:06.11.2017 Sist endret:17.07.2019)

Fylkesmannen påklager vedtak fattet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Karstlandskap

Fylkesmannen i Nordland påklager vedtak av Midtre Nordland nasjonalparkstyre, der det er gitt dispensasjon til transport av varer og utstyr med ATV til hytte ved Nedre Naver.

(Publisert:17.03.2016 Sist endret:17.07.2019)

Høring av endring av vern i Saltfjellet-Svartisen

Bjøllåvasstua ved Nordre Bjøllåvatn

Det er nå utarbeidet forslag til endring av vernet i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, samt skisse til forvaltningsplan. Ulike forslag til endring av verneforskrifter, vernetype og avgrensning foreligger. Høringsfristen er satt til 1. november 2015.  

(Publisert:12.06.2015 Sist endret:17.07.2019)
Vis nyhetsarkiv