Kart


Vernekart

Flaten og Vetti gard i Utladalen

  Grensesetting er ein viktig del av verneprosessen. Prosessen startar med eit utgreiingsområde som er merka på kart. Gjennom prosessen vert den endelege avgrensinga for verneområde vedteke saman med verneforskrifta.

Temakart

Vianvang (bergfrue) rosett

I samband ulike prosjekt/arbeid vert det ofte utarbeida temavise kart for verneområda. Etter kvart som eldre kart vert digitalt tilgjengelege og nye kjem til, vert dei lagt ut her.