Møtekalender

 

Møtekalender for 2017 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Styremøte nr.      Dag/Dato Type møte
NP 1_2017         Mandag 30.01 - tirsdag 31.01.       Vedtaksmøte og temamøte
NP 2_2017 Mandag 13.03.2017 Forollhogna-konferansen
NP 3_2017 Tirsdag 18.04.2017 Vedtaksmøte.
NP 4_2017 Mandag 26.06.2017  Vedtaksmøte og befaring
NP 5_2017 Mandag 18.09 - tirsdag 19.09 Vedtaksmøte/befaring/bli-kjent
NP 6_2017  Mandag 30.10.2017 Temamøte forvaltningsplaner
NP 7_2017 Fredag 01.12.2017 Vedtaksmøte og bestillingsmøte

 

 

Møtekalender for 2016 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Styremøte nr.      Dag/Dato Type møte
NP 1_2016          Onsdag 09.03.2016        Konstituering av nytt styre.
NP 2_2016 Mandag 09.05.2016 Vedtaksmøte
NP 3_2016 Onsdag 22.06.2016 Vedtaksmøte. Eventuell befaring.
NP 4_2016 Fredag 02.09.2016 Vedtaksmøte. Eventuell befaring
NP 5_2016 Fredag 18.11.2016 Vedtaksmøte.

 

Søknadsfrist

Saker som skal behandles av nasjonalparkstyret bør normalt være sendt nasjonalparkstyret 1 måned før styremøtet. Kurante saker kan behandles av arbeidsutvalget. Se omtale av arbeidsutvalget nedenfor.

 

Møteinnkalling og saksdokumenter

Møter i nasjonalparkstyret for Forollhogna er åpne offentlige møter, der alle som vil kan være tilhørere. Møteinnkalling og sakspapirer vil være tilgjengelig på nettsidene til nasjonalparkstyret normalt 1 uke før møtet under saksdokumenter.

Etter møtet blir det ført protokoll som blir tilgjengelig samme sted.  Protokollen er grunnlag for utsending av vedtaksbrev. Protokoll blir sendt pr. e-post til Direktoratet for naturforvaltning (DN), Fylkesmennene, Fylkeskommunene, kommunene og SNO.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har foreløpig ingen fast møtekalender, men gjennomfører telefonmøter etter behov. Kurante saker (saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene) kan legges fram for arbeidsutvalget. I startfasen vil arbeidsutvalget være avhengig av at nasjonalparkstyret fatter en del prinsipielle beslutninger først som forutsetning for delegering av ulike typer saker til utvalget.