Møtekalender


Møteplan for 2021 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna 

Styremøte nr.  Dag/dato Type møte/sted
1_2021

Mandag 1.februar 

Gaula natursenter
alternativt teams
2_2021 Mandag 15.mars  Veksthuset, Røros
3_2021 Mandag 14.juni  møte og befaring
4_2021 Mandag 20.september  møte og befaring
5_2021 Torsdag* 25.- fredag 26.november         Vingelen

* torsdag ettermiddag/kveld


Møteplan for 2020 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Styremøte nr. Dag/dato Type møte og sted
NP 1_2020        onsdag 4.mars 2020        Vedtaksmøte, Trondheim
NP 2_2020 tirsdag 14.april 2020 Fjernmøte via Teams
NP 3_2020 mandag 15.juni 2020 Os kommune
NP 4_2020 mandag 10.august 2020 Befaring Øyungen
NP 5_2020 mandag 7.september  2020         Befaring og møte Budalen
NP 6_2020 fredag 30.oktober 2020 Møte Kvikne
NP 5_2020 fredag 27.november 2020 Teams-møte


Møteplan for 2019

Uke

Dato

Utvalg

Møtested

2

 7.jan

Arbeidsutvalget

Ålen, Holtålen

5

28.jan.

Forollhogna-konferansen 2019

Hovet, Ålen, Holtålen

9

1.mars

Nasjonalparkstyret

Berkåk/Innset, Rennebu

 

April

Arbeidsutvalget

Tlf.møte el. e-post, evt. Røros

19

10.mai

Nasjonalparkstyret

Kvikne, Tynset

24

14.juni

Nasjonalparkstyret

Befaring (?)

 

Juni/juli

Arbeidsutvalget

Tlf.møte el. e-post, evt. Røros

35

30.aug

Nasjonalparkstyret

Vingelen, Tolga

42 el. 43

 15.-16 el. 22.-23.okt.

Administrativt kontaktutvalg – tverrfaglig konferanse for saksbehandlere

Røros (?)

 

Okt./nov.

Arbeidsutvalget

Tlf.møte el. e-post, evt. Røros

 

Okt./nov.

Dialogmøter med villreinutvalg og andre lokale aktører

Røros

47

(28.-) 29.nov

Nasjonalparkstyret

Røros

 

Foreløpig møtekalender for 2018 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Styremøte nr.      Dag/Dato Type møte
NP 1_2018         Fredag 02.03.2018     Styremøte
NP 2_2018 Fredag 08.06.2018 Styremøte
NP 3_2018 Fredag 07.09.2018 Styremøte
NP 4_2018 Fredag 05.10.2018  Temamøte eller Forollhogna-konferanse
NP 5_2018 Fredag 30.11.2018 Styremøte


Møtekalender for 2017 - Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Styremøte nr.      Dag/Dato Type møte
NP 1_2017          Mandag 30.01 - tirsdag 31.01.2017       Vedtaksmøte og temamøte
NP 2_2017 Mandag 13.03.2017 Forollhogna-konferansen
NP 3_2017 Tirsdag 18.04.2017 Vedtaksmøte
NP 4_2017 Mandag 26.06.2017 Vedtaksmøte og befaring
NP 5_2017 Mandag 18.09 - tirsdag 19.09.2017 Vedtaksmøte/befaring/bli kjent
NP 6_2017 Mandag 30.10.2017 Temamøte forvaltningsplaner
NP 7_2017 Fredag 08.12.2017 Vedtaksmøte og bestillingsmøte

 

Søknadsfrist

Saker som skal behandles av nasjonalparkstyret bør normalt være sendt nasjonalparkstyret 1 måned før styremøtet. Kurante saker kan behandles av arbeidsutvalget. Se omtale av arbeidsutvalget nedenfor.

 

Møteinnkalling og saksdokumenter

Møter i nasjonalparkstyret for Forollhogna er åpne offentlige møter, der alle som vil kan være tilhørere. Møteinnkalling og sakspapirer vil være tilgjengelig på nettsidene til nasjonalparkstyret normalt 1 uke før møtet under saksdokumenter.

Etter møtet blir det ført protokoll som blir tilgjengelig samme sted.  Protokollen er grunnlag for utsending av vedtaksbrev. Protokoll blir sendt pr. e-post til Direktoratet for naturforvaltning (DN), Fylkesmennene, Fylkeskommunene, kommunene og SNO.

Offentlige dokument som ikke er unntatt fra offentligheten kan søkes opp via offentlig elektronisk postjournal (OEP).

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har foreløpig ingen fast møtekalender, men gjennomfører telefonmøter etter behov. Kurante saker (saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene) kan legges fram for arbeidsutvalget. I startfasen vil arbeidsutvalget være avhengig av at nasjonalparkstyret fatter en del prinsipielle beslutninger først som forutsetning for delegering av ulike typer saker til utvalget.