Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Styremøte 24.-25. juni

Selve styremøtet blir her - Kongsvold Fjeldstue. (Foto: Ø. Leren)

Innkallingen er nå klar og ligger på vanlig sted: Styret (toppmeny) > Møtedokumenter > Møtepapir styremøte > Styremøter 2019 Mandag 24.6. - befaringer, utgangspunkt HjerkinnTirsdag  ...

(Publisert:18.06.2019)

Postlisten er aktiv igjen

Du kan nå igjen klikke lenken i boksen til høyre på framsiden og få opp postlista. Den er kronologisk, med nyeste øverst.

(Publisert:17.06.2019 Sist endret:18.06.2019)

Ferdsel i tidl Hjerkinn skytefelt sommer 2019

Ta bussen! (Foto:CSB)

Siden med informasjon om ferdsel og restriksjoner på ferdsel i skytefeltet, busstider m.v. er nå oppdatert. Merk at Forsvaret fortsatt har restriksjoner på ferdsel i store områder store deler av ...

(Publisert:03.06.2019 Sist endret:18.06.2019)

Moskusstien

Statens naturoppsyn melder at det nå er veldig gode sjanser til å se moskus om man går moskusstien. Det er også produsert en film om stien - se den her... Mer informasjon om stien - www.moskusstien ...

(Publisert:29.05.2019 Sist endret:18.06.2019)

Viewpoint Snøhetta åpner 1. juni

Arkitektfirmatet Snøhettas paviljong på "Viewpoint Snøhetta"  ved Dovrefjell nasjonalpark

Viewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta) åpner for sesongen 2019 lørdag 1. juni . Se omtale på villrein.no. Her har du et flott utsyn mot Dovreplatået og Snøhetta.  Det prisbelønnete ...

(Publisert:31.05.2019 Sist endret:18.06.2019)

Styremøte 3. mai - PROTOKOLL

Protokollen er nå klar, ligger på vanlig plass og kan lastes ned direkte her... I dette møtet ble samtlige saker avgjort i tråd med innstillingene.

(Publisert:06.05.2019 Sist endret:18.06.2019)

Styremøte 3. mai - innkalling

Merkevaren ( og "merkevaredamene") er sentrale i utarbeidelsen av en besøksstrategi.

Innkalling / sakspapirer er nå sendt ut, og ligger som vanlig under styrepapirer - styremøter (2019) Direkte lenke for nedlasting ...  

(Publisert:26.04.2019 Sist endret:18.06.2019)

Løypestikking før påske

Fine forhold opp mot Larsurda. Tydeligvis en skiløper som har hatt et fint nedrenn til Reinheim.

Løypa Reinheim - Åmotdalshytta er nå stukket, over Larsurda. Stikkene tas ned umiddelbar over påske. Grønbakken-Reinheim ble stukket til vinterferien og står noenlunde, men noen stikker kan ha ...

CSB (Publisert:11.04.2019 Sist endret:18.06.2019)

Møte mellom forvaltningen og reiselivet - 18. mars

Se påmeldingslenke nede i teksten under bildet! 
(Dette er et bilde - vil du ha levende lenker må du åpne invitasjonen under.)

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer i samarbeid med Nasjonalparkriket Reiseliv inviterer med dette til felles seminar/møte mellom forvaltningen og reiselivsnæringen knyttet til de ...

(Publisert:06.03.2019 Sist endret:18.06.2019)

Høring - mulig godkjenning av kjørespor til Tverrfjellet

Spor etter kjøring ved Tverrfjellet, august 2018

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk. Høringsfrist 10. mars. Merk - grunnet problemer med dokumentproduksjon og -utsending i forbindelse ...

(Publisert:08.02.2019 Sist endret:18.06.2019)
Vis nyhetsarkiv