Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Styremøte 7. desember 2020 - innkalling

Velkommen inn - Snøhetta

Innkallingen er nå sendt ut og finnes på vanlig plass under møtepapirer. Direkte lenke ...

(Publisert:30.11.2020)

Besøksstrategi for Dovrefjell - HØRING - frist 31.12.

Utkast til Besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell er nå lagt ut for høring. Besøksstrategien er nasjonalparkstyrets strategi for å styre og kommunisere med brukere og besøkende. Den er også ...

(Publisert:20.11.2020 Sist endret:30.11.2020)

Innkalling og protokoll, arbeidsutvalget 2. november 2020

Styret vedtok at arbeidsutvalget fikk fullmakt til å gjøre endelig godkjenning av besøksstrategien etter siste innspill, etter styremøtet . Møtet blir 2. november på Teams, innkalling her .. ...

(Publisert:27.10.2020 Sist endret:30.11.2020)

Protokoll styremøte 5. oktober 2020

Deler av styret på Hjerkinn 5.10. Fra venstre: Per Egil Solli-Mork (Rauma), Marit Bjerkås (Trøndelag FK); Sidsel Rykhus (Molde), Ola Husa Risan (Oppdal), Gry Sletta (Lesja), Kristin Langtjernet (Folldal) og Aud Hove (Innlandet FK)

Protokollen er nå godkjent, du finner den som vanlig her... Vi har nå fått i orden mulighet for protokoll med samlet saksframstilling igjen, fra og med dette møtet.

(Publisert:12.10.2020 Sist endret:30.11.2020)

Drone i nasjonalparken - 8000,- takk

Image: Sven Teschke
Licence: CC BY-SA 3.0-de
via Wikimedia Commons

Som kjent er det ikke lov å fly drone... i nasjonalparken og noen andre av verneområdene våre. I april i år ble forvalter fra flere varslet om en YouTubevideo med lange sekvenser filmet med drone i ...

CSB (Publisert:01.10.2020 Sist endret:30.11.2020)

Styremøte 5. oktober - innkalling

Ved nasjonalparkgrensa på Snøheimvegen (Grisungbekken) er nå informasjon om villreinhensyn og sykkelforbud skiltet i tråd med merkevaren, på 20 mm cortenstålplate. (Foto CSB /DNPS)

Innkallingen er nå klar og finnes på vanlig sted under styret - møtedokumenter osv. Direkte lenke til innkalling og sakliste...

(Publisert:29.09.2020 Sist endret:30.11.2020)

Ferdsel i det tidligere skytefeltet sommeren 2020

Siden om ferdsel i skytefeltet er oppdatert for sommeren 2020. Se snoheimvegen.no english: eng.snoheimvegen.no

(Publisert:23.06.2020 Sist endret:30.11.2020)

Ferieavvikling

Vi har beredskap på hastesaker så langt råd. Hastesaker er uforutsette saker av høy viktighet, som oppstår brått. Ikke at du plutselig kommer på du har glemt å søke. Sekretariatet er i 2020 ...

(Publisert:06.07.2018 Sist endret:30.11.2020)

Protokoll styremøte 8. juni

Protokollen finner du under "Styredokumenter" i boksen med snarveier til høyre. Direkte lenke ...

(Publisert:23.06.2020 Sist endret:30.11.2020)

Innkalling til styremøte 8.juni

Endelig kan det nye styret møtes fysisk - på Hjerkinn! Innkallingen finner du under "Styredokumenter" i boksen med snarveier til høyre. Direkte lenke ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:03.06.2020 Sist endret:30.11.2020)
Vis nyhetsarkiv