Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Styremøte 10.12.2018 - møtepapirer

Styremøte 10.12.2018 - dokumenter under møtepapirer, evt her...

(Publisert:09.12.2018)

Kjørbøker og søknader - motorferdsel i vinter

Om vinteren er det skuter i nær sagt alle saker dette gjelder

Vi sender nå ut kjørebøker for kommende vintersesong. Har du ikke sendt inn den gamle, får du heller ikke ny! Har du behov for motorferdsel i vinter og ikke har en løpende tilatelse, må du søke ...

(Publisert:22.11.2018 Sist endret:09.12.2018)

Bengt Fasteraune fortsetter

Vår styreleder Bengt Fasteraune fortsetter som leder i nasjonalparkstyret. Han møter fra og med høstsesjonen som fast stortingsrepresentant etter Ivar Odnes, som døde i sommer. Fasteraune har ...

(Publisert:14.11.2018 Sist endret:09.12.2018)

Ryddar fram att Kongevegen over Dovrefjell

Børset Skog og Veg gjer vegetasjonen dei har rydda klar for å bli henta ut med helikopter.

God fantasi har vore naudsynt for å sjå for seg at det ein gong gjekk an å reise med hest og kjerre på Vårstigen som er ein del av Kongevegen over Dovrefjell. No kjem den gamle køyrevegen fram i ...

(Publisert:09.10.2018 Sist endret:09.12.2018)

Protokoll, styremøtet 1.10.2018

Protokoll fra siste styremøte 1.10. ligger nå på styresaksiden...

(Publisert:08.10.2018 Sist endret:09.12.2018)

Nå kommer post fra oss digitalt

Fylkesmannen i Oppland som tar seg av våre post- og arkivtjenester går nå over til å sende alle brev digitalt. Dermed gjør vi det også. Du bør derfor ha opprettet digital postkasse (Digipost eller ...

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:09.12.2018)

Klima- og miljøministeren markerte verneområdeutvidelsen

På veg til Viewpoint Snøhetta fekk gjestane naturvegleiing i stiv kuling midt i mot! Synlege frå venstre: Leidar v. villreinsentret Raymond Sørensen, fylkesvaraordfører i Oppland Aud Hove, naturvegleiiar Heidi Vognild, varaordførar i Oppdal Ingvill Dalseg, (leidar i nasjonalparkstyret Bengt Fasteraune) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Rebecca Nedregotten Strand)

- Klart ein blir forelska i området Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark fekk ein ny beundrar då klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag markerte at tidlegare Hjerkinn skytefelt no er ...

Reb Strand (Publisert:29.09.2018 Sist endret:09.12.2018)

Markering av utvida vern i dag 29.9.

Viewpoint Snøhetta i Hjerkinn LVO m/ BVO mot Svånåtindan og Snøhetta. Foto: Carl S. Bjurstedt ©

Kl 15:30 i dag starter markeringen av utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i Viewpoint Snøhetta.  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen foretar den offisielle åpningen ...

CSB (Publisert:29.09.2018 Sist endret:09.12.2018)

Styremøte 1. oktober

Fra Åmotsdalen landskapsvernområde. Fremre Åmotshytten (i nasjonalparken) på andre siden av dalen.

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Tre saker om forskjellige inngrep og tre klagesaker, samt forslag om flere ressurser til sekretariatet en periode.  ...

CSB (Publisert:24.09.2018 Sist endret:09.12.2018)

Markering av utvidet vern 29. september

Markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - viewpoint Snøhetta lørdag 29. september kl. 15:30 Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å invitere til markering av at det tidligere ...

CSB (Publisert:14.09.2018 Sist endret:09.12.2018)
Vis nyhetsarkiv