Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Innkalling til styremøte 8.juni

Endelig kan det nye styret møtes fysisk - på Hjerkinn! Innkallingen finner du under "Styredokumenter" i boksen med snarveier til høyre. Direkte lenke ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:03.06.2020)

Protokoll styret 11.05.2020

Protokoll fra styremøtet 11.5. finner du nå under "Styredokument" - boksen til høyre på siden. Direkte lenke ...

(Publisert:03.06.2020)

Styremøte 11. mai (og protokoll fra 18.3.)

Protokollen er ikke godkjent enda, men alle saker ble vedtatt som innstillingen. Koronasituasjonen gjør fortsatt at et ordinært fysisk styremøte vanskelig kan gjennomføres. Styremøtet blir ...

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:03.06.2020)

Ola Husa Risan ny styreleder

Leder 2020-23 Ola Husa Risan og nestleder Sidsel Pauline Rykhus

I det konstituerende styremøtet i dag 18.3. ble Ola Husa Risan (Sp, Oppdal) valgt til ny leder i Dovrefjell nasjonalparkstyre og Sidsel Pauline Rykhus (Ap, Molde) valg til ny leder og nestleder. På ...

(Publisert:18.03.2020 Sist endret:03.06.2020)

Stikkingen til Reinheim tatt ned

Illustrasjonsfoto - Breheimen.

Statens naturoppsyn fjernet i dag 18.3. stikkingen til Reinheim.

(Publisert:18.03.2020 Sist endret:03.06.2020)

Konstituerende styremøte 18. mars som nettmøte

Nettmøte. Illustrasjon fra Microsoft Teams

Nasjonalparkstyrene med forvalter knyttet til fylkesmannen i Innlandet skulle hatt kompetansesamling på Lillehammer 17. og 18. mars og hadde planlagt konstituerende møter i de nye styrene i ...

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:03.06.2020)

Nytt nasjonalparkstyre oppnevnt

Deler av styret 2011-2016 (illustrasjonsfoto - det nye styret har ikke vært samlet).

Miljøverndepartementet har oppnevnt nye medlemmer til nasjonalparkstyret. Konstituering skjer på første møte i det nye styret 18. mars. Fram til da fungerer det tidligere styret, så det er disse man ...

CSB (Publisert:02.03.2020 Sist endret:03.06.2020)

Blir moskusen den nye Trolltunga?

Den verdenskjente naturprogramskaperen Sir David Attenborough har satt telelinsa mot moskusen. Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen tror det kan gi utfordringer, og vil gi turfolk informasjon ...

MS/CSB/MVO/OKB (Publisert:25.02.2020 Sist endret:03.06.2020)

Administrativt kontaktutvalg - besøksstrategi

Asgeir Meland orienterer faglig kontaktutvalg om besøksstrategi. Hjerkinn, 29.1.2020.

Dette utvalget består av administrativt ansatte medlemskommunene, aktuelle fylkesmenn og villreinforvaltningen, og fungerer som en faglig ressurs og diskusjonsforum for forvalterne Utvalget møttes ...

(Publisert:24.02.2020 Sist endret:03.06.2020)

JOBBE MED INFORMASJON, FJELL OG FOLK RUNDT DOVREFJELL OG RONDANE?

Nasjonalparkmoniumentet, Hjerkinnhø. (Foto: CSB / DNPS)

Hvis du vil være med å jobbe med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane og utvikle Besøkssenter villrein, alt med base på Hjerkinn, må du lese videre!

(Publisert:10.01.2020 Sist endret:03.06.2020)
Vis nyhetsarkiv