Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere på vei mot Tjønnglupen.  Foto: Carl S. BjurstedtPå vei mot Åmotsdalshytta på seinvinteren.  Foto: Carl S. BjurstedtPå hjemtur fra Åmotsdalshytta.  Foto: Carl S. BjurstedtTaust vitne om gamle dager - Tanglægeret Foto: Carl S. BjurstedtMoskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind Foto: Vegar Bellingmo

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - to praktiske tips:
- Venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!
- Sidene fungerer optimalt i MS Internet Explorer. Interaktivt kart fungerer ikke i Chrome, visning av PDF kun delvis. 


Nyheter

Møteplan 2018

Styrerepresentanter og vara 2015-2019

Møteplanen finner du som lenke i aktueltruta til høyre på framsida, eller her...

(Publisert:16.01.2018)

Protokoll styremøte 18. desember er klar

Denne hytta skulle bygges uten å anlegge vei eller parkeringsplass. Nasjonalparkstyret vil ha inngrepene fjernet og tilbakeført til natur (Sak 53/17). Foto: Lars Børve

Protokollen er klar og ligger som vanlig under "styredokumenter" (under "styret" i toppmenyen).  Lenke til vedtaksprotokoll... Lenke til protokoll med samlet saksframstilling... De aller ...

(Publisert:05.01.2018 Sist endret:08.01.2018)

Mardalen naturreservat - høyring av forvaltningsplan

Gamle styvingstre av alm på Jutneset. Styvingstre blir ofte gamle, og er dermed viktige habitat for mange raudlista artar. I tillegg har styvingstre ein kulturhistorisk verdi.
Foto: Kristin Wangen

Dovrefjell nasjonalparkstyre har utarbeidd forvaltningsplan for Mardalen naturreservat i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Planen vert no sendt på høyring, med frist for å gje fråsegn 28. februar 2018 ...

CSB (Publisert:03.01.2018)

Ny forvaltningsplan for moskus

Moskus på innmark på Kongsvoll om våren. Foto: DNPS / Dovrefjellrådet

Fylkesmannen i (Sør-)Trøndelag kom like før jul med ny forvaltningsplan for moskusen på Dovrefjell. Dette er tredje generasjon av denne planen og den er gjeldende fra publiseringsdato. Nytt er ...

(Publisert:02.01.2018 Sist endret:04.01.2018)

Kjørebøker - har du sendt inn?

Den årlige transporten til Tjønnglupen før jakta. Her trenger vi aldri mase om rapport. Foto: Sivert Sæteren

Vi har nå sendt ut kjørebøker for vintersesongen - til de som har returnert fra forrige sesong og har flerårige tillatelser. Imidlertid er antallet mistenkelig lavt - og har du ikke sendt inn for ...

CSB (Publisert:14.12.2017 Sist endret:20.12.2017)

Innkalling og sakliste til styremøte 18. desember

Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke her... MERK: Alle ...

CSB (Publisert:12.12.2017 Sist endret:02.01.2018)

Ny medarbeider på Hjerkinn

Rebecca er godt kjend med rein. Tamrein, rett nok. (Foto: Olav Vaagaasøydegard)

Rebecca Nedregotten Strand har takka ja til stillinga som informasjonsarbeidar for Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Denne stillinga er ei prosjektstilling i 2 1/2 år, eit hovudmål ...

CSB (Publisert:15.11.2017 Sist endret:02.01.2018)

Postlista (snart) ajour

Det er Fylkesmannen som journalfører og arkiverer våre dokumenter, og særlig i 2015 og 2016 har det vært etterslep på journalføring spesielt av utgående post, grunnet manglende kapasitet hos arkivet ...

(Publisert:15.10.2017 Sist endret:02.01.2018)

Statsbudsjettet 2018: Buss på Snøheimvegen

Kø for Snøheimbussen - også i framtida.  (Foto DNPS/CSB)

I miljøverndepartementets budsjettproposisjon framgår at "Klima- og miljødepartementet går inn for at Snøheimvegen ikkje blir fjerna og tilbakeført naturen, men blir liggjande slik at trafikken inn ...

CSB (Publisert:12.10.2017 Sist endret:02.01.2018)

Protokoller styremøte 2.10. er klare

Hit, men ikke lenger!

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:04.10.2017 Sist endret:02.01.2018)
Vis nyhetsarkiv