Ålfotbreen landskapsvernområde går heilt til Hyefjorden. Fjellsida har både varmekjære lauvtre og kalkkrevjande plantar. Foto: Alf Erik RøyrvikDei karaktreistiske hylleformasjonane i Ålfotbreen landskapsvernområde Foto: Alf Erik RøyrvikDei tre fjelltoppane (f.v.) Saga (1318 moh), Plogen (1357 moh) og Keipen (1362 moh) Foto: Alf Erik RøyrvikMyr i Straumsbotnen i Hyen Foto: Alf Erik RøyrvikGjegnen, 1670 moh. Foto: Edvin HugvikHyefjorden og Skjerdalen sett frå nord. Foto: Edvin Hugvik

Ålfotbreen landskapsvernområde

- Der bre møter hav

Ålfotbreen landskapsvernområde er eit område som vart verna 9. januar 2009. Området er på om lag 226 kvadratkilometer og ligg i kommunane Gloppen, Bremanger og Kinn. Ålfotbreen landskapsvernområde omfattar eit av dei mest nedbørsrike område i Noreg og dei vestlegaste og mest havpåverka isbreane i landet. Her er dessutan ein særs interessant geologi med devonske bergartar.


Nyhende

Nye nettsider for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.07.2020)
Les mer»
Nye informasjonsskilt om Ålfotbreen
Alf Erik Røyrvik (Publisert:05.06.2020 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Ålfotbreen verneområdestyre pluss naturoppsyn og forvaltar. F.v. Irene Storøy, Janne Solheim, Jacob Nødseth, Åsmund Berthelsen, naturoppsyn Sverre Sæten og verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik.
Nytt styre for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.04.2020 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Besøksstrategi for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.10.2018 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Styremøte i Ålfotbreen verneområdestyre
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Endring av representant frå Bremanger kommune i verneområdestyret
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Årsmelding for 2016
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Anbodskonkurranse om arbeid i verneområdet
Alf Erik Røyrvik (Publisert:09.05.2016 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Nytt verneområdestyre for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:13.04.2016 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Årsmelding for Ålfotbreen 2015
Alf Erik Røyrvik (Publisert:29.12.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
41 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. >
  7. »
Søk i artiklar