Meny
Lukk

Publikasjonar

Styringsdokument

Her finn du dei viktigaste dokumenta for forvaltninga av Ålfotbreen landskapsvernområde. Kongeleg resolusjon, verneforskrift og forvaltningsplan er dei viktigaste styringsdokumenta. Desse er unike for akkurat Naustdal-Gjengedal og har reglar og retningslinjer som er tilpassa verneverdiane, naturen og bruken i akkurat Ålfotbreen. Du finn desse i menyen til venstre. I tillegg til desse dokmenta so er naturmangfaldlova sentral. Det er ei overordna lov som styrer all forvaltning av natur i Noreg.

Årsrapportar

Her kan du finne nyttig informasjon om kva som har gått føre seg i forvaltninga kvart år sidan 2012. Kvart år vert det skriven ein ganske kort og grei rapport eller årsmelding som tek føre seg arbeidet i forvaltninga, viktige saker, litt om økonomi og gjennomførte tiltak. Alle ligg under "Årsrapportar" i menyen til venstre