Meny
Lukk

Styret

Ålfotbreen verneområdestyre

Ålfotbreen verneområdestyre er forvaltningsstyresmakt for Ålfotbreen landskapsvernområde. Styret har mynde til å forvalte verneområdet i tråd med verneforskrifta, naturmangfaldlova, anna lovverk og politiske føringar.

Styret har har fire medlemmer, ein representant i frå kvar av kommunane Gloppen, Kinn og Bremanger og ein representant frå Vestland fylkeskommune.

I menyen til venstre finn du meir informasjon omm styret, rammene for arbeidet til styret og protokollar frå alle møta som styret har hatt.