Meny
Lukk

Søknadar

Søknadar

Ein del tiltak og aktivitet i verneområdet må man søke om å gjennomføre. Det er verneforskrifta som regulerer dette. Særleg gjeld det motorferdsel og byggearbeid. Det kan du finne meir informasjon om i menyen til venstre.

I tillegg er det nokre reguleringar på organisert ferdsel, hogst, merking av nye stiar og ikkje minst inngrep i landskapet.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: