Meny
Lukk

Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken

Øyekorall ved Tisler - Foto: Thomas Lundälv

Ny kunnskap

Hva har skjedd og hva kan vi gjøre for å redde Oslofjorden?

Dette skulle prosjektene Frisk Oslofjord 1 og Krafttak for kysttorsken finne svar på. Målet var å frembringe ny kunnskap og å formidle den til forvaltning, befolkning og spesielt barn og unge. Resultatet ble presentert 2. mai 2022 på sluttkonferansen for de to prosjektene.

Et godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å kunne sette inn tiltak som fungerer. Ved hjelp av avanserte sensorer og moderne metoder fra Kongsberg Maritime, har prosjektet Frisk Oslofjord lyktes med å kartlegge naturtyper, artsmangfold, effekt av fiskeri og mye mer. Havforskningsinstituttet har stått i spissen for å få utviklet nye typer marine grunnkart.

Nå vet vi at et svekket livsgrunnlag for fiskebestander og det marine livet i Oslofjorden, svekket miljøstand og overbeskatning av fiskebestandene de siste 100 årene har bidratt til disse problemene. Summen av aktivitetene er ikke lenger bærekraftig, selv om de i seg selv i de fleste tilfeller er lovlige.

Prosjektene har resultert i en rekke forslag til kunnskapsbaserte tiltak for å få en frisk Oslofjord igjen.

Det er også planer om pilotprosjekter for restaurering av Oslofjorden. Vi ønsker at prosjektet Frisk Oslofjord skal være et lysende eksempel på hvordan et fjordområde skal restaureres. Verktøykassa finnes i sluttrapporten for første del av prosjektet Frisk Oslofjord, som således blir en del av oppfølgingen av regjeringens helhetlige plan for Oslofjorden. Tiden for handling er nå - fakta har makta.

Sluttrapport Frisk Oslofjord
Last ned
File icon PDF
Sluttrapport Krafttak for kysstorsken
Last ned
File icon PDF