Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende i forhold til behandling av eventuelle søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vi ønsker å arrangere guidede turer i nasjonalparken, er det tillatt?

Organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet er ikke tillatt i nasjonalparken. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet. Se mer informasjon under organisert ferdsel.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt?

Det er ikke tillatt å fly drone i nasjonalparken, uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare områder eller i sårbare perioder. Se mer informasjon under droner. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Er det lov til å sykle i verneområdene?

Du må benytte deg av veier og traseer godkjent for sykling, for å sykle i nasjonalparken. Her ser du hvilke traseer du kan sykle på (ikke tillatt for el-sykkel).

Er det båndtvang i nasjonalparken?

Ja, det er samme regler for båndtvang inne i nasjonalparken som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven og Forskrift om hundehold, Hvaler kommune. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å jakte i verneområdene?

Jakt kan utøves etter viltlovens bestemmelser, verneforskriften legger ikke begrensninger på dette. Jaktretten forvaltes av private grunneiere.

Hvordan går jeg frem for å søke om tillatelse til motorferdsel i nasjonalparken?

Motorisert ferdsel til lands og til vanns, herunder bruk av luftfartøy lavere enn 300 meter over bakken, er forbudt. Det kan søkes dispensasjon fra forbudet. Se mer informasjon her.

Hvordan går en fram for å søke om å få benytte det kommersielle merket/logoen for Ytre Hvaler nasjonalpark?

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne merker for formålet (kommersielt merke) og det er nasjonalparkstyret for nasjonalparken som behandler søknaden og gir tillatelser. Du kan lese mer om kommersielle merker her.