Meny
Lukk

Organisert ferdsel og guidede turer

Organisert ferdsel/guidede turer i nasjonalparken er søknadspliktig dersom det kan skade naturmiljøet. Det åpnes imidlertid opp for at en kan søke nasjonalparkstyret om dispensasjon.

Skriftlig søknad sendes nasjonalparkstyret med følgende informasjon:
• Navn på søker, adresse og epost (arrangør/bedrift)
• Formål for turen
• Område og/eller trase det søkes dispensasjon for, kart skal vedlegges
• Antall deltagere
• Varighet på turen (dager)
• Tidsperiode for turene, hvis det søkes om å gjennomføre flere turer må antall turer i tidsperioden angis
• Erfaring fra tidligere organiserte turer/naturveiledning

Merk at tradisjonell turvirksomhet i regi av privatpersoner kan skje uten søknad. For mer informasjon, om definisjon av organisert ferdsel og hvilke tiltak/aktiviteter som vil kunne skade naturmiljøet og dermed er søknadspliktige, se den grå boksen nederst på siden.

Bestemmelser om ferdsel, jf. verneforskriftens § 3 punkt 5 og § 3 punkt 5.2 Organisert ferdsel. Forvaltningsplanen for Ytre Hvaler nasjonalpark har retningslinjer for organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet og som må ha særskilt tillatelse av forvaltningsmyndigheten (s. 69).