Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, har styret oppnevnt et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene, reindriftsavdelingen hos statsforvalteren og kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen.

MedlemRepresenterer
Ragnhild R. TrønnesRøros
Tore EvavoldTydal
Hauke HauptsTrøndelag Fylkeskommune
?Statsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavdelingen
Inge HafstadStatsforvalteren i Trøndelag v/klima- og miljøavdelingen