Meny
Lukk

Administrativt kontaktutvalg

For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, har styret oppnevnt et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike kommunene, reindriftsavdelingen hos statsforvalteren og kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen.

MedlemRepresenterer
Ragnhild R. TrønnesRøros kommune
Philip HellebergTydal kommune
Hauke HauptsTrøndelag Fylkeskommune
Svein BjørkStatsforvalteren i Trøndelag v/reindriftsavdelingen
Inge HafstadStatsforvalteren i Trøndelag v/klima- og miljøavdelingen