Meny
Lukk

Ny høring - Besøksstrategi for Skardsfjella og Hyllingsdalen

Innspill sendes på e-post til marit.berger@statsforvalteren.no. Frist for innspill er satt til 13.10.2022.

Besøksstrategien beskriver bakgrunn for og valg av tiltak for informasjon og tilrettelegging for besøkende i verneområdene. Dette vil ha betydning for brukere av verneområdene og næringsaktører i randsonen rundt verneområdene. Visjonen er å ønske folk "Velkommen til Skardsfjella og Hyllingsdalen - med respekt for natur, kulturlandskap og den samiske reindrifta." Vi ønsker innspill fra lag- og organisasjoner, grunneiere, offentlige myndigheter og andre.