Meny
Lukk
Hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl

Formålet med fredningen av Lånan/Skjærvær er å ivareta et nasjonalt verdifullt kystområde, med det naturlig tilknyttede plante og dyreliv. Spesiell verdi knytter seg til området som rastelokalitet for hvitkinngås på vårtrekk, som hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl og til forekomst av spesielle plantearter/plantesamfunn.

Bilde er tatt fra Flovær som er et fuglefredningsområde i Lånan/Skjærvær naturreservat (foto: Jannike Wika).