Meny
Lukk
Trekk/hekkelokalitet for våtmarksfugler. Myromr.

Formålet med fredningen av Kjellerhaugvatnet er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning som trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl og de botanisk rike myrområdene som finnes der.

Bilde er av elever som plukker sitkagran i Kjellerhaugvatnet naturreservat (foto: Jannike Wika).