Meny
Lukk
Et viktig våtmarksområde og dyrelivet.

Formålet med fredningen av Holandsosen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å verne om områdets sentrale betydning for våtmarksfugl til alle årstider.

Bilde er fra merking av sti i Holandsosen naturreservat (foto: Jannike Wika).