Meny
Lukk
Varmekjære og regionalt sjeldne plantearter

Formålet med fredningen av Eidemsliene er å bevare et natur- og plantegeografisk enestående område, med bl.a. mange varmekjære og regionalt sjeldne plantearter, samt den tilhørende fauna.

Bilde er fra klopplagt sti i Eidemsliene naturreservat (foto: Jannike Wika).