Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til Vega verneområdestyret. Svarene er av generell art og ikke førende ift. behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Er det lov å ferdes i verneområdene på Vega? Lånan/Skjærvær naturreservat har ilandstigningsforbud mellom 15.april og 31.juli. Ellers er det lov å gå i land. Dersom du skal på land der det er hus anmoder vi om at du kontakter grunneier først. Vi er behjelpelig med kontaktinformasjon til grunneier.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt? Det er ikke tillatt å fly drone i verneområdene uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner ol. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes Vega verneområdestyret.

Er det båndtvang i verneområdene? Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. I Holandsosen naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, Lånan/Skjærvær naturreservat er det i tillegg båndtvang hele året.

Er det lov å jakte i verneområdet? Jakt er tillatt etter gjeldende regelverk. Verneforskriften legger ikke begrensninger på dette.

Er det lov å arrangere guidede turer i verneområdet? Det er ikke forbud mot organisert ferdsel eller turvirksomhet i verneområdene, men organisert ferdsel som kan skade naturmiljøet må behandles av nasjonalparkstyret. Ta kontakt med verneområdeforvalter for å avklare om din tur er søknadspliktig eller ikke.


Telting på helgelandskysten (foto: Jannike Wika).