Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Privat transport til hytter og husvære
Søknad om motorferdsel i naturreservatet skal behandles både etter verneforskriften og "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag". Det må foreligge dispensasjon både fra kommunen og forvaltningsmyndigheten for at transport skal være tillatt. Begge dispensasjoner skal medbringes og forevises ved eventuell kontroll.

Søknadsskjema motorferdsel
File icon PDF
Rapportskjema/kjørebok motorferdsel
File icon PDF

Løypekjøring
Løypekjøring langs etablerte traseer som er kartfestet i forvaltningsplanen er direkte hjemlet i verneforskriften. Dette innebærer at søknad om oppkjøring/preparering av skiløyper kun skal behandles etter "Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" i den respektive kommune.