Meny
Lukk

Byggetiltak

Alle utvidelser og tilbygg på hytte/seterhus og uthus er søknadspliktig. Dette gjelder også etablering av platting, terrasse, trapp eller småhus (utedo, vedskjul, båthus m.m.).

Søknad til forvaltningsstyret bør inneholde følgende informasjon:
• Navn på tiltakshaver, adresse og epost.
• Adresse på eiendom (gnr, bnr, fnr).
• Formål, hvilke tiltak søkes gjennomført.
• Kart påtegnet plassering av tiltak.
• Målsatte tegninger.
• Tidsperiode for gjennomføring av tiltaket.

Merk at transport ifb. med byggetiltaket krever egen dispensasjon.