Meny
Lukk

Administrativt kontaktutval

Administrativt kontaktutval skal sikre at forvaltninga av verneområda blir godt integrert i den kommunale forvaltninga. Administrativt kontaktutval består av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane og fylkeskommunen.

Administrativt kontaktutval for Stølsheimen verneområdestyre består av representantar frå:

Vik kommune
Høyanger kommune
Voss herad
Modalen kommune
Vestland fylkeskommune