Meny
Lukk

Utlysning av konkurranse - Skjøtselsarbeid i kulturlandskapet i Stølsheimen landskapsvernområde

Årlege skjøtselsoppdrag i åra 2024 og 2025, med mogelegheit for utviding. Det vert gjort avtale om konkrete arbeidsoppgåver, arbeidsområde og prioriteringar i eigen arbeidsplan. Arbeidet inneber rydding av kratt, restaurering av slåttemaker og stølvsvoller, skjøtsel av stølsvegar og stiar med meir.

Frist for levering av tilbod er 26.01.2024 kl 12:00.

Konkurransen er lagt ut på Doffin:

Skjøtselsarbeid i kulturlandskapet i Stølsheimen landskapsvernområde 2024 - 2025 (2027) | Doffin, Database for offentlige anskaffelser