Meny
Lukk

Byggeskikk og istandsetting av hus i kulturlandskapet

Gardstun, husmannsplassar, stølar og enkeltståande bygningar, som utløer og naust, er viktige kulturminne og opplevingselement i landskapet. Desse er viktige å ta vare på. Les og sjå film for gode tips.