Meny
Lukk

Besøksstrategi

Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtok at de skulle utarbeide en besøksstrategi den 5. februar 2018

Målet var at alle besøksstrategier for Norges nasjonalparker skulle være ferdigstilt i 2020, men for Stabbursdalen ble det av flere årsaker vanskelig å holde tidsfristen. Målet er derfor å få den klar for offentlig høring innen 2021.

Vedlagt ligger noen dokumenter som vil bli brukt som grunnlagsdokumenter for utarbeidelsen av brukerundersøkelsen.

En ferdselstelling ble gjennomført i 2020 og det skal gjennomføres en ny ferdselstelling i 2021, for å se om tallene blir sammenlignbare.

Det har i tillegg blitt gjennomført noe møtevirksomhet og annen kunnskapsinnhenting i sammenheng med jobben for å utarbeide en besøksstrategi.

Last ned vedtatt prosjektplan
Prosjektplan for besøksstrategien til Stabbursdalen
File icon PDF
Brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse for sommer 2018
File icon PDF
Sårbharhetsvurdering
Sårbarhetsvurdering fra sommer 2020
File icon PDF