Meny
Lukk

Kontakt

  Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta


  Besøksadresse:

  Vestre Porsangerveien 1335

  9710 Indre Billefjord


  Kontorsted:

  Stabbursnes Naturhus og Museum


  Tlf. 789 50 377

  E-post: stabbursdalen@statsforvalteren.no

NASJONALPARKFORVALTEREN

Nasjonalparkforvalteren er styrets administrative ressurs, og redaktør for denne hjemmesiden.

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila leier kontor på Stabbursnes Naturhus og Museum.

Stabbursnes Naturhus og Museum og kontorlokaler for nasjonalparkforvalter og Statens naturoppsyn, Foto: Gry Ingebretsen

STATENS NATUROPPSYN (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av verneområdene overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Formålet er å ivareta miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. SNO Lakselv har ansvar for oppsynet i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, og spiller også en viktig rolle i forhold til gjennomføringen av tiltak i nasjonalparken og landskapsvernområdet.

Statens naturoppsyn avdeling Stabbursnes:

Daniel Boberg Leirbakken
Mobil: 901 43 663
E-post: daniel.boberg.leirbakken@miljodir.no

SNO Lakselvs nettside: http://www.naturoppsyn.no/lakselv/

Besøksadresse:
Vestre Porsangerveien 1335 (Stabbursnes Naturhus og Museum)
9710 Indre Billefjord

Har du tips om miljøkriminalitet og vil varsle ulovligheter?

Du kan henvende deg direkte til lokalt SNO. I tillegg kan du i bruke skjemaet på Miljødirektoratets nettside for å rapportere om ulovligheten, klikk inn her:

https://www.miljodirektoratet...

Bruker du skjemaet vil flere ansatte i SNO bli varslet, slik at de kan raskere håndtere situasjonen.


FAKTURAADRESSE:

Alle leverandører skal sende elektronisk faktura i EHF til
organisasjonsnr. 967 311 014

Viktig at referansenr. 3870KASA påføres faktura


I unntakstilfeller kan faktura sendes til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim