Meny
Lukk

Skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap - Sølen landskapsvernområde

NIBIO har i oppdrag fra Sølen verneområdestyre utarbeidet en skjøtselsplan for seterområdene innenfor Sølen LVO. Planen legges ut for høring i perioden 15. februar - 1. april 2023. Planutkast og høringsbrev finner dere under publikasjoner - skjøtselsplaner - her