Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Det rådgivende utvalget (RU) for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre bidrar med råd og innspill til styrets arbeid, og er et viktig organ for å sikre at styret er godt informert om det som skjer i og rundt nasjonalparken. RU har årlige møter med styret.

Medlemmer av rådgivende utvalg for Seiland/Sievju nasjonalpark:

Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bekkarfjord siida

Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bårdfjord siida

Reinbeitedistrikt 24 B Seiland Øst

Myrnes gård (sauedrift)

Store Bekkarfjord Beitelag (sauedrift, flere bruk)

Nordre Seiland Bygdelag

Mimmi J. Bæivi (lokalhistorie)

Hakkstabben og Altneset bygdelag

Korsfjord og Komagfjord bygdelag

Kvalfjord og Pollen bygdelag


Seiland Explore

Seiland House

Æventyr

Altaturer


Hammerfest og omegn turlag

Alta og omegn turlag

Alta folkehøgskole

Naturvernforbundet i Finnmark


Finnmarkseiendommen

Hammerfest kommune

Alta kommune

Finnmark fylkeskommune