Meny
Lukk

Søknader

For enkelte formål kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon fra verneforskriften. Dette gjelder hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknaden bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyret kan fatte vedtak. Ta gjerne kontakt med nasjonalparkforvalter før søknaden sendes, for å få klarlagt hva som trengs av informasjon.

Nasjonalparkstyret har møter 4-6 ganger i året, og søknaden må være mottatt minst 4 uker før møtedato.