Meny
Lukk

Styret

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for Seiland/Sievju nasjonalpark. De forvalter etter verneforskriften for nasjonalparken, som igjen er hjemlet i naturmangfoldloven.

Nasjonalparkforvalteren er daglig leder for nasjonalparken, og sekretær for nasjonalparkstyret. Hun har kontorsted i Alta.

I menyen til venstre publiseres informasjon om nasjonalparkstyret, saksdokumenter og møteprotokoller.

Nasjonalparkstyret, lokalbefolkning og sametingspolitikere rundt bordet på butikken i Hønseby
Nasjonalparkstyret i møte med lokalbefolkning og Sametingsrådet på butikken på Hønseby. - Foto: Ingunn Ims Vistnes

Brev og dokumenter som blir sendt til eller fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal.