Meny
Lukk
Et særlig rikt og variert myr- og våtmarksområde med meget interessant vegetasjon og flora, bl.a. med tanke på plantegoegrafiske og plantesosiologiske studier.