Meny
Lukk
Vernet for å bevare et inntakt høyfjellsøkosystem, leveområdene til villreinen, landskapsformer og kulturminner.