Meny
Lukk

Kompetansedager 2024 - kopi av presentasjoner

Det ble arrangert kompetansedager/opplæring for nye nasjonalparkstyrer, 14. - 15. mars på Lillehammer. Kopi av presentasjonene er lagt ut her:

1 Naturen var arven og ansvaret Morten Aas
2 Forvaltning av verneomrader og rammer for verneomradestyren Ingrid Vaagland Stav
3 Rammer for forvaltning av naturvernomrader Hege Langeland
4 SNO i verneomradene Randi Boe / Finn Bjormyr
5 Statsforvalterens rolle som arbeidsgiver Vebjørn Knarrum
6 Nasjonalparkforvalters rolle Kari Sveen
7 Kulturarv og kulturminner i verneomradene Kjetil Skare / Magnhild Apeland
8 Verneomradene i Innlandet Morten Liebe
9 Besoksforvaltning Kim Daniel Hansen
10 Villrein og ferdsel Vegard Gundersen
11 Naturavtalen – hvordan følges den opp? Christian Steel (legges ut senere)Christian Steel
12 Arealbruk allemannsretten og styring av ferdsel i verneomradene Jan Gudmund Aanerud