Meny
Lukk

Innføring av retningslinjer for kommersielt merke

Forslaget til retningslinjer for kommersielt merke ble behandlet i nasjonalparkstyre 31.mai 2024, og vedtatt slik forslaget lå, med et tilføyd punkt. Dette punktet sier at det vil bli lagt opp til et årlig dialogmøte mellom sekretariatet og de virksomhetene som har fått tildelt merket, dette for å dele erfaringer samt at nasjonalparkstyre kan informere om punkter de ønsker at virksomhetene skal ha med seg i møte med sine kunder og brukere.

Retningslinjene og søknadsskjema finnes her:

Retningslinjer for kommersiell bruk av merkevaren Norske nasjonalparker endelig versjon etter horing

Soknad kommersielt merke 1