Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende for behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt? Det er ikke tillatt å fly drone i nasjonalparken uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner o.l. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Er det båndtvang i nasjonalparken? Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å jakte og fiske i verneområdet? Jakt og fiske er tillatt etter grunneier Statskog sitt regelverk.
Fiskereglene for Troms finner du her: https://www.statskog.no/jakt-o...

Er det lov å arrangere guidede turer i verneområdet? Det er ikke forbud mot organisert ferdsel eller turvirksomhet i verneområdene, men organisert ferdsel og ferdsel som kan skade naturmiljøet må behandles av nasjonalparkstyret. Ta kontakt med nasjonalparkforvalter for å avklare om din tur er søknadspliktig eller ikke.

Er det lov å sykle i verneområdene? I Rohkunborri nasjonalpark er det i dag kun lov til å sykle etter den gamle kjerrevegen innover Sørdalen. Kjerrevegen ender ca. 1 km før Kjelelva. I arbeidet med forvaltningsplan vil det bli vurdert å åpne for sykling på merka stier innenfor nasjonalparken.