Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål til nasjonalparkstyret. Svarene er av generell art og ikke førende for behandling av evt. søknader, disse vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hovedregel: All ferdsel i nasjonalparken skal skje varsomt og ta hensyn til natur, vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Er det lov å tenne bål i nasjonalparken? Ja, du kan tenne bål i nasjonalparken. Bruk tilrettelagte bålplasser der det finnes. Skånsom bruk av trevirke er tillatt til bålbrenning. La store, døde trær være i fred. De er viktige leveområder for mange arter.

Jeg ønsker å bruke drone til fotografering og filming, er det tillatt? Det er ikke tillatt å fly drone i nasjonalparken uansett formål. I spesielle tilfeller som ved forskning, større filmproduksjoner o.l. kan det gis tillatelse så lenge dette ikke foregår i sårbare område eller i sårbare perioder. Søknad sendes nasjonalparkstyret.

Er det båndtvang i nasjonalparken? Ja, det er samme regler for båndtvang inne i verneområdene som utenfor. Båndtvangen reguleres av hundeloven. Det er ingen særskilte regler for båndtvang i nasjonalparken.

Er det lov å jakte og fiske i nasjonalparken? Jakt og fiske er tillatt etter grunneier Statskog sitt regelverk.
Fiskereglene for Troms finner du her: https://www.statskog.no/jakt-o...

Er det lov å sykle i nasjonalparken? I Rohkunborri nasjonalpark er det i dag kun lov til å sykle etter den gamle kjerrevegen innover Sørdalen. Kjerrevegen ender ca. 1 km før Kjelelva. I arbeidet med forvaltningsplan vil det bli vurdert å åpne for sykling på merka stier innenfor nasjonalparken.

Er det lov å arrangere guidede turer i nasjonalparken? Det er ikke forbud mot organisert ferdsel eller turvirksomhet i verneområdene, men organisert ferdsel og ferdsel som kan skade naturmiljøet må behandles av nasjonalparkstyret. Ta kontakt med nasjonalparkforvalter for å avklare om din tur er søknadspliktig eller ikke.

Rohkunborri nasjonalparkstyre bruker følgende definisjon for organisert ferdsel: Ferdsel betraktes som organisert når en person, organisasjon eller virksomhet har planlagt, koordinert eller arrangert en aktivitet for en gruppe deltakere, en aktivitet som er kunngjort/markedsført på forhånd, eller en aktivitet som gjentas. Dette omfatter blant annet utsetting av poster for topptrim, idrettsarrangement, større teltleirer over tid, organisert trening i store grupper og klatring i store grupper med fjellfører.

Hva er regelverket for hundekjøring i nasjonalparken? I Rohkunborri nasjonalpark er tre regler for hundekjøring: 1) Organisert hundekjøring er søknadspliktig og kan få tillatelse til kjøring før 1. mai. 2) Uorganisert hundekjøring er tillatt uten søknad før 1. mai. 3) Etter 1. mai er uorganisert hundekjøring søknadspliktig av hensyn til reinkalving. Søknad sendes til nasjonalparkstyret.

I arbeidet med forvaltningsplan vil regler for hundekjøring bli diskutert. I dag gjelder følgende definisjon for hundekjøring i Rohkunborri nasjonalpark: Med hundekjøring forståes her kjøring med slede etter hunder der person står på selve sleden og ikke på ski. Å henge på ski etter hunder vil fortsatt være lov så lenge forholdene tillater det (Rohkunborri nasjonalparkstyre sak 7/19, 20.3.2019).