Meny
Lukk
Foto: Kristine Sørlie
Ta vare på eit eigenarta og vakkert natur- og kulturlandskap, der verdifullt setermiljø, vegetasjon og kulturminne utgjer ein vesentleg del av landskapets eigenart. Ta vare på leveområde og trekkområde for villreinen, og anna biologisk mangfald som pregar