Meny
Lukk
Foto: Kristine Sørlie
Formålet med Finndalen landskapsvernområde er å: - ta vare på eit eigenarta og vakkert natur- og kulturlandskap, der verdifullt setermiljø, vegetasjon og kulturminne utgjer ein vesentleg del av landskapet sin eigenart. - ta vare på leveområde og trekkom