Meny
Lukk

Nå kan du søke om tilhørighetslogo

Verksemder som geografisk høyrar til ein nasjonalpark, kan søkje om å nytte eit spesiallaga merke for denne merkevara saman med logo for eigen verksemd i marknadsføring av eit produkt, teneste eller aktivitet. Nasjonalparkstyret for den aktuelle nasjonalparken behandler søknaden og gir løyve til bruk av merket.

Lenger ned i artikkelen finn du retningslinjene for bruk av Reinheimen NP sin logo, og søknadsskjema.