Meny
Lukk

Brukarundersøking i Reinheimen 2022

I sommar blir det gjennomført ei brukarundersøking i Reinheimen. Det er sett ut 20 svarkasser langs turstigar og innfallsportar kring heile verneområdet, og vi håpar på å få oppdatert kunnskap om korleis folk bruker områda. Resultata frå undersøkinga skal kunne gje forvaltninga eit betre grunnlag for tilrettelegging i området, og gjennomføre informasjonstiltak. Målet er å gje gode opplevingar utan at det går utover naturverdiane i Reinheimen.

Svarkasse på Odden i Finndalen

Svarkassene skal stå ute til slutten av september, og er plassert her:

1 Zakariasdammen

2 Muldalsvika

3 Grønningsæter

4 Slettvikane

5 Alnesreset (Skarfjellsenden)

6 Alnesdalen (Mannen) QR

7 Bispevatnet (2 punkt) QR

8 Trollstigplatået QR

9 Kløvstien, nederst i Isterdalen

10 Kløvstien, ved parkering Trollstigfoten

11 Tunga bru

12 Rånå

13 Lordalen - Nysetra

14 Finndalen - Odden

15 Finndalen - Vangen

16 Aursjøen - øst

17 Aursjøen - vest

18 Tronodden, Lom

19 Billingen

20 Tordalen