Meny
Lukk

Bruk av drone i Reinheimen?

I Reinheimen nasjonalpark er det forbudt å fly med drone. Miljødirektoratet har definert drone som modellfly, og i verneforskriftene er bruk av modellfly o.l. forbudt. Nasjonalparkstyret kan etter søknad gje dispensasjon dersom tiltaket ikkje er til skade verneverdiane. Det er eigne retningsliner for vurdering av søknader om bruk av droner i Reinheimen, der det ikkje blir gjeve dispensasjon til private formål, eller formål med liten nytteverdi. Retningslinene for vurdering av søknader, og oversiktskart som viser områder der bruk av droner er regulert kan du sjå under.