Meny
Lukk
Nordheimsdalen naturreservat er verna for å ta vare på eit spesielt skogområde med alt naturleg plante- og dyreliv. Verneområdet utgjer eit intakt nedbørsfelt frå fjøre til fjell, og har eit uvanleg stort mangfald av ulike furuskogstypar. Delar av skogen har eit urskogpreg som truleg er det sterkaste ein finn på Vestlandet.