Meny
Lukk
Geitanosi naturreservat er oppretta for å ta vare på eit stort og urørt skogområde med eit stort mangfald av skogs- og vegetasjonstypar. Området har særleg betydning for biologisk mangfald ved at større delar er urskogprega med mykje daud ved.