Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjoner.

Utvalget skal ha en reel rolle i forvaltningsarbeidet og styret vil kunne rådføre seg med utvalget i enkeltsaker. Det legges opp til minst ett årlig møte mellom styret og det rådgivende utvalget.

Verneområdestyret jobber med å oppdatere det rådgivende utvalget og oppdatert liste over representanter i utvalget vil legges inn under her når det er klart.

Følgende har hatt representanter i det rådgivende utvalget til nå:

Svensby og omegn grunneierlag

Rundfjell grunnierlag

Troms bonde og småbrukarlag

Troms bondelag

Ishavskysten friluftsråd

Ittunjárga reinbeitedistrikt

Lákku reinbeitedistrikt

Tromsø kommune

Balsfjord kommune

Storfjord kommune

Troms fylkeskommune

Visit Lyngenfjord

Naturvernforbundet


Jægervasstindan i det fantastiske mørketidslyset
Lenangstindan og Jægervasstindan i mørketidslys. - Foto: Oddrun Skjemstad