Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av personer fra styret, hvorav minst ett medlem bør være av representanter innstilt av Sametinget. Styret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak etter naturmangfoldloven/verneforskriftene i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med naturmangfoldloven/verneforskriftene.

Arbeidsutvalget for Lyngsalpan består av:

Nils Einar Samuelsen

Anni Skogman

Berit Kristine Utsi

Lomvatnan og lille Peppartind
Lomvatnan og lille Peppartind en fin sommerdag. - Foto: Oddrun Skjemstad