Meny
Lukk

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Årøya landskapsvernområde

Lyngsalpan verneområdestyre har vedtatt oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Her kan du lese oppstartsmelding for arbeidet. Frist for å komme med innspill til oppstartsmeldingen er satt til 1. mai 2021. Vi håper å få mange gode innspill til arbeidet. Ta kontakt på e-post: fmtrods@statsforvalteren.no eller på telefon 90930802.

Det ble arrangert oppstartsmøte på teams, mandag 22. mars. Under her kan du se presentasjon og referat fra møtet

Presentasjon

Referat