Meny
Lukk

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer

NavnFunksjon
Ken-Richard HansenLeder
Tor StabbforsmoNestleder
Gun Margret UtsiMedlem

Delegering til arbeidsutvalg (sak ST 5/20)

Arbeidsutvalget avholder møter etter behov. Møtene avholdes på e-post, telefon eller som fysiske møter.

Arbeidsutvalget får myndighet til å behandle saker som omfattes av følgende punkter i verneforskriftene:
1. Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve: § 3, punkt 2.3, bokstav a (uttak av ved til hytter og gammer i nasjonalparken)

2. Dispensasjonssøknader om motorferdsel som ikke omfattes av de ulike forskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, men må behandles etter naturmangfoldlovens § 48.

Saker der avgjørelsen er av prinsipiell betydning skal behandles av nasjonalparkstyret. Dersom det er uenighet om vedtak skal saken oversendes nasjonalparkstyret for vedtak. Alternative vedtak skal framsettes skriftlig.

Alle vedtak fattet av arbeidsutvalget skal refereres på kommende møte i nasjonalparkstyret.

Protokoll fra møte 12. februar 21
Last ned her
File icon PDF
Protokoll fra møte 26. mars 21
Last ned her
File icon PDF
Protokoll fra møte 12. oktober 21
Last ned her
File icon PDF
Protokoll fra møte 5. november 21
Last ned her
File icon PDF
Protokoll fra møte 20. desember 2021
Last ned her
File icon PDF