Meny
Lukk

Styret

Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødirektoratet som forvaltningsmyndighet for Njaarken vaarjelimmiedajve/Lomsdal-Visten nasjonalpark og tilhørende verneområder. Les mer om verneområdene under fane for verneområder.

Styret består av sju personer med personlige vara og skjer etter innstilling fra kommunene, fylkeskommunen og Sametinget.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Nordland.

Nasjonalparkforvalter for Lomsdal-Visten/Njaarke er sekretær for styret. Kontorsted er på Trofors.

Foto: Carl Norberg